iPhone 14 Pro 128GB

25.500.000 

Hàng xách tay Mỹ, phiên bản quốc tế, nguyên hộp chưa kích hoạt. Không sử dụng sim Vật lí, sử dụng 2 Esim.
Bao lỗi đổi mới trong 3 ngày

iPhone 14 Pro 128GB

25.500.000